Regjistrohu Varkën TUAJ ND FUQI POLISHTE

SIZE E SHENJS S BO VETS / LENGTH
Regjistrimi i Varkave Polake për QYTETAR EURT EVROPIAN
Regjistrimi i jahteve polakë për anije deri në 24 metra pa studim, ju mund të merrni Regjistrimin e Flamurit Polak me një pasaportë të BE-së, letërnjoftim të BE-së, një kompani të themeluar të BE-së ose një pasaportë të Zvicrës, Lihtenshtajnit, Norvegjisë ose Islandës.
Përfshinë të gjitha taksat dhe tarifat dhe përkthimin.
E vlefshme për jetën.
Regjistrimi i Varkave Polake për QYTETART jo-evropiane

Licenca e radios - PIK
KANCELACIONET / MODIFIKIMET