ลงทะเบียนเรือของคุณภายใต้ธงชาติโปแลนด์

เลือกขนาดเรือ / ความยาว
การลงทะเบียนเรือโปแลนด์ สำหรับ พลเมืองยุโรป
การลงทะเบียนเรือยอชท์โปแลนด์สำหรับเรือที่มีความยาวไม่เกิน 24 เมตรคุณสามารถขอรับการลงทะเบียนธงโปแลนด์พร้อมหนังสือเดินทางของสหภาพยุโรป, บัตรประจำตัวประชาชนของสหภาพยุโรป, บริษัท EU ที่จัดตั้งขึ้นหรือหนังสือเดินทางของสวิตเซอร์แลนด์, Lichtenstein, นอร์เวย์หรือไอซ์แลนด์
รวมภาษี & ค่าธรรมเนียมและการแปลทั้งหมด
ใช้ได้ตลอดชีวิต
การลงทะเบียนเรือโปแลนด์ สำหรับ พลเมืองที่ไม่ใช่ชาวยุโรป

ใบอนุญาตวิทยุ - MMSI
การยกเลิก / การแก้ไข