РЕГИСТРИРАЙТЕ ЛОДКАТА СИ ПОД ПОЛСКО ЗНАМЕ

ИЗБЕРЕТЕ РАЗМЕР НА ЛОДКАТА / ДЪЛЖИНА
Полска регистрация на лодка за ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИ
Полска регистрация на яхта за лодки до 24 метра без оглед, можете да получите регистрация на полски флаг с паспорт на ЕС, лична карта на ЕС, създадена компания на ЕС или паспорт на Швейцария, Лихтенщайн, Норвегия или Исландия.
Включва всички данъци и такси и превод.
Валиден за цял живот.
Полска регистрация на лодка за НЕЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИ

Радио лиценз - MMSI
ОТМЕНА / МОДИФИКАЦИИ