Свържете се с нас

Имаме високо опитен екип, който се занимава с регистрациите на полската яхта.

Яхтен регистър Полша

Ние оперираме от оАЕ, САЩ и Великобритания

USA. +1 302 595 1103
UK. +44 231 105 1777

info@poland-yacht-registration.com

Mon-Fri: 9.00 AM – 22.00 PM


9.00 AM – 22.00 PM
Време на полски

Останете свързани