Vanliga frågor

Se våra vanligaste frågor relaterade till den polska flaggregistreringen.

Tabs

Vi kan tillhandahålla din preliminära registrering på två dagar *, när alla obligatoriska dokument har skickats och betalningen har gjorts. Den provisoriska är redan helt giltig för ditt fartyg. Den permanenta registreringen kan ta upp till 3-4 veckor.

* Observera att på grund av Corona-viruset vidtas försiktighetsåtgärder i Polen, vilket kan innebära förseningar med statliga institutioner. Och på grund av de senaste ändringarna i den nederländska och belgiska lagstiftningen finns det en hög efterfrågan på polska registreringen, vilket kan orsaka korta förseningar. Det här är ur våra händer och vi ber dig förstå.

* Ansökan på polska som vi kommer att ta fram för du
* Notarie köpebrev eller ursprungliga faktura
* CE-certifikat som klart och tydligt anger mått av fartyg eller i fall om du inte har möjlighet att leverera ett CE-certifikat som bevis för en inspektion som visar storleken, vad det innehåller, längd , bredd, tonnage certificate
* Radering av föregående flagg-om tillämpligt - i händelse av att bygga nya ITC utfärdas av byggaren.
* Pass eller företagets registreringsbevis
* Alla handlingar måste vara översatta till polska och original eller genom originalen måste skicka med ansökan (denna service ingår i priset)

Fartyg med polsk flagga ska vara märkt med ett namn framför båten, på varje sida av fartyget och på baksidan. Under namnet på baksidan av båten ska det placeras namnet på hemporten och registreringsnumret. Det finns inga begränsningar för brevets storlek.

Kostnaderna för att registrera din båt är desamma för både privat användning eller kommersiell användning

För medborgare utanför EU ställer vi in en UK LTD. och du kommer att överföra ägandet av ditt fartyg till denna vilande LTD som du äger. LTD används endast för båtägande så att inga skatter eller statliga ansökningar kommer att betalas. Vi kommer att göra en försäljningsräkning för dig som överför båten till ditt nya företag LTD.

Under registreringen ber vi för 4 namn. Namnet måste vara UNIKT. Under registreringen detta kommer att kontrolleras.

De polska myndigheterna inte kommer att be om bevis för MERVÄRDESSKATT under registreringen. Detta fritar INTE dig från att betala MOMS. Varje båt ägare kommer att ha för att se till att han/hon har uppfyllt sina skattemässiga skyldigheter.

Vårt pris inkluderar 5 lagligt översatta sidor av våra polska översättare-tjänster. Om flera sidor har översättas extra avgifter kan uppkomma.

1) Fyll i registreringsformuläret.
2) Skicka oss de nödvändiga handlingar som vi kommer att se över.
3) De handlingar som är sänd för juridisk översättning
4) Du måste skicka med ALLA handlingar i original med Kurir som det krävs av de polska myndigheterna.
5) Din ursprungliga dokumentation, översättning och ansökan skickas till Polen för registrering.
6) Vid en lyckad registrering skickar vi dig dina originaldokument med den polska registreringsbevis.

Nedan hittar du den minimala marina utrustning som krävs för segling under den polska båtregistreringen.

 • Räddningsutrustning

  • Räddningsvest / jacka: en per person ombord
  • Livboj med ljus, vid nattdrift
  • Effektiva nödsignaler, inklusive flares
 • Nautiska instrument

  • Magnetisk kompass
  • Navigationslampor
  • Båthorn och manuellt djupljud
 • Beväpningsutrustning

  • Ankare, hammare och båtkrok
  • Länspump eller bailer
  • Tillräckligt antal årar med spärr
  • Minst 20 m rep för vanliga operationer
  • Vattentät elektrisk fackla som ger ljussignaler
  • Brandsläckare (för motorbåtar)
  • Komplett segelsats (för segelbåtar)
 • Första hjälpen låda

  • Vattentät låda med nödvändiga bandage och andra vanliga farmaceutiska produkter

Håll kontakten