Regjistrohu Varkën TUAJ ND FUQI POLISHTE

SIZE E SHENJS S BO VETS / LENGTH
Regjistrimi i Varkave Polake për QYTETAR EURT EVROPIAN
Regjistrimi i Varkave Polake për QYTETART jo-evropiane

Regjistrimi i jahteve polakë për anije deri në 24 metër pa anketim për vendet anëtare të BE-së.
Ne do të krijojmë një UK LTD që do të zotërojë varkën tuaj. Ju do ta zotëroni Mbretërinë e Bashkuar LTD tarifën vjetore për të mirëmbajtur LTD tuaj në Mbretërinë e Bashkuar është 249 EUR në vit. Pasi që LTD përdoret vetëm për të poseduar një varkë, nuk do të keni nevojë të paguani ndonjë taksë ose të bëni ndonjë regjistrim qeveritar.
Përfshinë të gjitha taksat dhe tarifat dhe përkthimin e 5 faqeve.
E vlefshme për jetën.
Licenca e radios - PIK
KANCELACIONET / MODIFIKIMET