MMSI -TELECOM RADIO LICENCA ZA 24 ČASA


Mnogi klijenti ne shvataju da je u većini zemalja u stvari obavezna dozvola za MMSI! Mi možemo da se pobrinemo za ovo pitanje za vas i u roku od 24 časa.

Možete podneti zahtev za veliku britansku licencu za vaš čamac, bez obzira na to da li je potrebno da se svi kurs! Ovom zvaničnom radio licencom, koje će izdati britanska telekomunikaciona uprava, biće vam data dozvola za korišćenje VHF, AIS i EPIRB na vašem brodu i nije bitno na osnovu koje ZASTAVICE ste REGISTROVALI. Licenca će važiti 10 godina sve dok nemate promene u opremi!

Ako naručite MMSI licencu sa našim registracioni registrom, to je samo 149 evra i ako je naručimo samo će biti 199 evra.
Licenca se izdaje kao digitalni dokument koji treba da bude odštampan na tabli i sačuvan na računaru kao rezervna kopija.

Šta nam je potrebno?

Potrebno je samo vaše kontakt informacije i neke detalje o brodu koje ćete naći na narudžbi.

REGISTRUJ SE SADA!

Ostanite povezani